Publicatie

Betreft: onterechte betaling MKZ gelden en verzoek tot terug betaling
Verstuurd: 29-Maart-2012
Aan: Productschap voor vlees en vee
 
 
 
 
 

aan de direktie

Geachte heer/mevrouw

Naar aan leiding van het artikel in de “ nieuwe oogst” , kwam ik tot de conclusie dat de bijdrage ad 316,74 euro, die ik destijds moest leveren via de het PVV aan het dier-gezondheids-fonds onterecht blijkt, omdat de hertest, die negatief ( geen MKZ) uitviel, volgens Pricewaterhouse Coopers, niet bekend was bij het toenmalige ministerie van LNV.
U begrijpt, dat ik als schapenhouder, zo wie zo part nog deel had aan het veroorzaken van de MKZ in Nederland, ik daarbij geen enkele behoefte voel door toenmalige onwetendheid van de minister , bij te moeten dragen aan het vergoeden van de schade veroorzaakt door de gevolgen van deze onwetendheid.
Ik verzoek u dan ook, mij de toenmalige som van 316,74 euro terug te betalen.

Met vriendelijke groeten,

Fiepko van Calcar